midori 70週年 MD鋼筆禮盒組

由「MD全透明鋼筆」與「MD原創色墨水」組合而成,滑順流暢的筆觸,搭配獨特原創墨色,創造出更加完美的書寫體驗。